Ter Wallen krijgt een nieuwe slijtlaag in asfalt; Stelplaats krijgt een tijdelijke dolomietverharding. Met een deel van het budget, ten belope van 67.651 euro, wordt ook een deel van de Motsenstraat heraangelegd.