Het was met fierheid dat directrice Hilde D'Haeseleer in een voor de gelegenheid kleurrijk versierde feestzaal de nieuwe schoolnaam aan de ouders bekendmaakte. Dat gebeurde nadat leerkracht Roland Aerssens een brokje historiek had geschetst van de school, waar hij 38 jaar lang aan het bord stond. ,Met de nieuwe naam en het nieuwe logo wordt vandaag ook geschiedenis geschreven', stelde Roland Aerssens in zijn toespraak.

Hilde D'Haeseleer en persverantwoordelijke Annick Verstraete schrijven de naamwisseling toe aan het feit dat ook de school zelf sedert een aantal maanden een nieuwe weg is ingeslagen.

Fris imago

D'Haeseleer: 'Uit het doorlichtingsverslag van de inspectie blijkt dat de kwaliteit van ons onderwijs blijft stijgen', weet de directrice. 'Niet alleen het cognitieve gaan wij optimaal ontwikkelen, maar we hebben ook oog voor het socio-emotionele en muzische aspect. Hiervoor werken wij met kringgesprekken en ateliers waar kunstenaars onze kinderen begeleiden en waarvan in deze zaal een staaltje te zien is.'

'Daar rees ook het idee om de school een nieuw en fris imago te geven. Het moest kleurrijker worden. Het oudercomité, leerkrachten en iedereen die met de school begaan is, staken de handen uit de mouwen en we gaven het gebouw en de naaste omgeving letterlijk kleur. Zo hingen we lampionnen op maar ook klaslokalen kregen een nieuw kleurtje, nieuwe kringen werden ingericht en zelfs de omheining opgefleurd. En onze parking is niet langer meer precies een afdeling van de kliniek. Men ziet van ver dat hier een kwaliteitsvolle basisschool is gevestigd.'

'Daar hoorde een kers op de taart bij en zo besloten we de naam te wijzigen. Voortaan zal De kleurenplaneet bruisen van het nieuw leven', aldus de directrice. (jdv)Info: tel. 09-381.55.05., e-mail: bs.deinze@rago.be en website: www.dekleurenplaneet.be.