Dat clandestiene kaartjesverkopers hun oog hebben laten vallen op kindershows is nieuw. Leen Blijweert van Studio 100: 'Gedupeerden kunnen een klacht indienen bij de FOD Economie, viawww.ilovemyticket.com.' (cdh)