'Wij moeten prognoses maken op basis van het aantal bewoners. De subsidies komen pas twee jaar later. Er is een inschattingsfout gebeurd, waardoor er in 2010 meer personeel in dienst was dan de subsidies toelieten', verduidelijkt Birgit Provoost van de dienst externe relaties.

Er werd geopteerd om de ontslagen in één keer te laten ingaan. Waardoor er volgend jaar, als blijkt dat ook voor 2011 een verkeerde inschatting gebeurde, geen extra ontslagen zullen vallen.

In De Lovie werken 450 mensen en verblijven er een 500-tal mensen met een mentale handicap. (pli)

Poperinge