Met de geplande projecten en de projecten in opbouw van de Volkshaard wil men meer sociale woningen in Maldegem. 'In de gemeente is 76procent van de bevolking eigenaar van hun woning', zegt schepen Valerie Taeldeman (CD&V). 'Voor de mensen die in de onmogelijkheid verkeren zelf eigenaar te worden van de veelal dure woningen, bouwen de sociale huisvestingsmaatschappijen in samenwerking met de gemeente huur- en koopwoningen tegen een aanvaardbaar sociaal tarief.'

Er staan namelijk 154 kandidaten, onder wie 93 inwoners van Maldegem, op de wachtlijst voor een sociale woongelegenheid in de gemeente. 'In 2007 realiseerden we een project van tien huurappartementen in de Vakekerkweg en er worden ook drie koopwoningen gebouwd', zegt Marc Timbremont van de Volkshaard. 'In 2008 starten de aanbestedingen en de bouw van elf huurappartementen in de Brielstraat, twaalf huurwoningen en 25 huurappartementen tussen de Westeindestraat en Gasmeterstraat. In Adegem staan zestien huurwoningen gepland in de Canadezenlaan'.

Met de bouw wil men het percentage sociale woningen omhoogtrekken want Maldegem hinkt in vergelijking met de rest van Vlaanderen wat achterop. In een reglement wordt vastgelegd aan welke voorwaarden men moet voldoen om in aanmerking te komen voor een sociale woning. 'De te volgen procedure om tot een reglement te komen, is een gemeentelijke beslissing', legt Timbremont uit.

Als de gemeente de voorrang geeft aan inwoners van Maldegem, dient dit wel gemotiveerd te worden. De gemeente beschikt ook over de vrijheid om bepaalde accenten te leggen bij het kiezen van een doelgroep zoals bijvoorbeeld voorrang aan jonge gezinnen of senioren.

Wie denkt in aanmerking te komen voor één van deze woningen of appartementen kan elke vierde woensdagvoormiddag van de maand langsgaan op de zitdag van Volkshaard in het Sociaal Huis in de Lazarusbron.