Als de economische belangen in het gedrang komen, weten de West-Vlaamse politici elkaar te vinden over de partijen heen. Inspanningen van Open VLD en CD&V leidden voor dit dossier van Kortrijk Xpo in ijltempo tot een goedkeuring. Er komt geld van Europa (4,3 miljoen euro), van Vlaanderen (2 miljoen), van de provincie (2,7 miljoen), van Kortrijk (1,7 miljoen) en van de intercommunale Leiedal (0,25 miljoen). Alles samen gaat het om 11 miljoen euro.

Een fors bedrag, maar de ambitie is dan ook groot. Kortrijk Xpo wil zich positioneren als hét beurzencomplex van West-Vlaanderen en het eurodistrict, waartoe ook Rijsel behoort. Er mag dan al sprake zijn dat de beurs Millionaire Fair opstapt, directeur Saskia Soete De Boosere kon gisteren ook alweer een nieuwkomer in het beurslandschap aankondigen: Design at work-beurs, een initiatief van Interieur dat om de twee jaar zal plaatsvinden.

'En er zitten er nog meer in de pijplijn', zei ze. 'Ik ga ervan uit dat het kwalitatief unieke concept dat we straks aanbieden per jaar meer nieuwe beurzen zal aantrekken dan de twee of drie nu.'

Wat maakt het vernieuwde complex nu zo uniek? Om te beginnen vergroot de vaste overdekte ruimte van Kortrijk Xpo. Ze gaat van 37.500 vierkante meter naar 41.000. Voorts zal er de mogelijkheid zijn om tijdelijke paviljoenen op te trekken aan de kant van de Doorniksesteenweg, goed voor 14.000 vierkante meter.

Daarnaast wordt het uitzicht anders. Er komt een volledige ommuring door middel van een galerij van 5,7 meter hoog. Er wordt veel glas gebruikt en er wordt gespeeld met open ruimte. Ook komt er straks aan de kant van de Kennedylaan één duidelijke centrale inkom, met esplanade tot aan de straat. De huidige drie ingangen worden gesupprimeerd. Aan de voorkant aan de Doorniksesteenweg komt er een bloemenweide.

Dat alles tot stand brengen, wordt geen makkie. Saskia Soete De Boosere wil er immers op toezien dat de beurzen die tijdens de werken plaatsvinden geen hinder ondervinden van de werken. 'Op dat vlak moet er nultolerantie zijn', zegt ze.

De werken gebeuren daarom ook tussen de beurzen in. Ze starten begin volgend jaar en moeten negen maanden later klaar zijn bij de start van enkele grote beurzen genre Busworld. Vanaf eind dit jaar komt er een kleine werf op de campus.