Is direct aanspreekbaar voor de mensen uit onze stad 6,5/10
Zoekt oplossingen voor problemen van inwoners die naar hem/haar toestappen 5,7/10
Is geregeld aanwezig bij feestelijkheden of evenementen in de stad 7,8/10
Kan zaken doen bewegen in de nationale politiek voor onze stad 5,3/10
Is iemand die investeringen en projecten naar onze stad haalt 6,2/10
Zorgt ervoor dat de stad goed bestuurd wordt 6,1/10
Zorgt dat er zaken verbeteren in mijn gemeente 6,1/10
Heeft een visie op de toekomst van onze stad 6,0/10
Laat inspraak van de bevolking in zijn beleid toe 5,1/10
Communiceert goed over zijn beslissingen 5,1/10
TOTAAL: 59,9/100

 

Vincent Van Quickenborne (Open VLD) 27,9 %
Stefaan De Clerck (CD&V) 23,8 %
Lieven Lybeer (CD&V) 22,7 %
  Geen mening 25,5 %

 

De verloedering van een aantal buurten aanpakken 43 %
Betaalbaar wonen mogelijk maken in eigen gemeente 26,6 %
Meer aandacht voor fietsers/voetgangers bij de (her)aanleg van straten 20,8 %
De realisatie van de Leieboorden 5 %
De verdere ontwikkeling van de Houtmarkt 0,6 %
Geen van deze 4,1 %