De koning om geld vragen, is niet moeilijk. Je moet gewoon een brief met de boodschap 'Sire, kan u mij wat geld of advies geven?' opsturen naar het Koninklijk Paleis (Brederodestraat 16, 1000 Brussel). Al die smeekbedes worden dan aan een onderzoek onderworpen door het bevoegde OCMW of de sociale dienst van de bevoegde gemeente. Die diensten geven dan een aanbeveling, het is aan het vorstenpaar om de uiteindelijke beslissing te maken.

Met 110.000 euro is de koning dit jaar duidelijk vrijgeviger, want de voorbije jaren lag het gemiddelde op 90.000 euro. 

Het geld voor de bedelbrieven komt niet van de zogenaamde civiele lijst (het geld dat de koning elk jaar krijgt om zijn functie uit te oefenen, red.), maar uit het fonds 'vzw Werken van de Koningin'.