Het netto vermogen van de Belgen kwam eind vorig jaar uit op 730,2 miljard euro. Dat is een stijging met 4,5 miljard euro.

De financiële activa (zoals cash, spaargeld en beleggingen in aandelen en effecten) bedroegen samen 934,1 miljard euro. De financiële verplichtingen (zoals hypothecaire kredieten) bedroeg 203,9 miljard euro.

Beleggingen

De waarde van beleggingen (aandelen en fondsen) nam in het laatste kwartaal toe met 5,4 miljard euro. De Belgen zetten ook 2,7 miljard euro aan de kant. Tegelijk leenden we voor 3,8 miljard euro, voornamelijk via hypothecaire leningen.