Het gaat volgens het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen om de sterkste eerstekwartaalcijfers ooit voor de containerbehandelaars in Antwerpen. Het Havenbedrijf verwacht bovendien een doorzetting van deze trend de komende maanden, dankzij de komst van twee extra diensten uit het Verre Oosten.

Dat de overslag van vloeibaar massagoed sterk terugviel, wijt het Havenbedrijf aan de problemen bij Belgian Refining Corporation (BRC). Die raffinaderij was een tijdlang met sluiting bedreigd, waardoor de productie werd stilgelegd in afwachting van een overnemer.

Het droge massagoed bleef min of meer status quo, maar kende wel grote onderlinge verschuivingen. Kolen (+34,5 procent) en granen (+18,7 procent) gingen er sterk op vooruit, terwijl er heel wat minder meststoffen (-19,7 procent) en ertsen (-29,9 procent) werden behandeld.
 
Opvallende stijgers waren nog de rorotrafieken met 12,3 procent en - daarmee samenhangend - het aantal behandelde auto’s met 14,8 procent. In totaal deden er overigens 3 procent minder zeeschepen de Antwerpse haven aan, maar steeg de bruto tonnenmaat wel met 0,4 procent tot 77,5 miljoen.