Omdat de video geen sluitend bewijs leverde of de vrouw al dan niet uit wettige zelfverdeding handelde, besloot de openbare aanklager geen verder gevolg aan de zaak te geven.