Het parket van Brussel deelde niets mee over het geslacht van de overledene, noch over de omstandigheden van de vondst van het lijk.