Professor Wim Distelmans, titularis van de leerstoel Waardig Levenseinde van deMens.nu aan de VUB, lichtte zaterdag tijdens een colloquium in de Koninklijke Vlaamse Schouwburg in Brussel de werking van het ULteam toe naar aanleiding van de tiende verjaardag van de euthanasiewet.

Het ULteam is een tweedelijnsconsultatie met hospitalisatiemogelijkheid in het UZ Brussel dat op 15 december 2011 werd opgericht. Motivatie voor de oprichting was dat tien jaar na de euthanasiewet, de wil van nog te veel mensen niet wordt gerespecteerd. Het team richt zich tot patiënten en hun familie die vragen hebben over het levenseinde, maar die nergens anders kunnen aankloppen.

'Mensen kunnen bij ons niet alleen terecht met vragen over euthanasie maar ook over andere vormen van levenseinde zoals palliatieve sedatie. Onder onze patiënten zijn er ook geïnterneerden en gedetineerden', aldus Distelmans. Het ULteam wordt ondersteund door een pluralistische adviesraad die toeziet op de kwaliteit van de dienstverlening. 

Tijdens het colloquium werd ook het boek 'Een goede dood. 2002-2012: tien jaar controversiële euthanasiewet?' van Franky Bussche en Wim Distelmans voorgesteld.