Het Uitvoeringscomité voor de Staatshervorming raakte het vrijdag eens over hoe de Senaat er in de toekomst zal uitzien. De assemblee zal voortaan geen rechtstreekse verkozenen meer hebben, maar zal bestaan uit veertig gemeenschapssenatoren en tien gecoöpteerden.

Er wordt ook gesnoeid in de bevoegdheden van de Hoge Vergadering, zoals de Senaat ook genoemd wordt. De Senaat zal bovendien nog slechts acht keer per jaar zal vergaderen.

Senator Anciaux (sp.a), die als quaestor verantwoordelijk is voor de praktische organisatie van de Senaat, schat dat het aantal vaste medewerkers daardoor zal dalen van 370 naar zowat 75.

Een deel van de medewerkers die overbodig worden, zou terecht kunnen in een gemeenschappelijke quaestuurdienst die wordt opgericht met de Kamer. Momenteel hebben Kamer en Senaat nog elk een aparte dienst. Anderen zouden dan weer verhuizen naar andere parlementen. Anciaux verzekert dat er geen vaste medewerkers zullen ontslagen worden.