De juryleden raakten het niet eens over een tweede belangrijk punt, namelijk de vraag of Google 'fair use' gemaakt heeft van de Java software. Het uitblijven van een beslissing over dat punt maakt het voor Oracle onmogelijk om een schadeloosstelling te krijgen. Bovendien oordeelde de jury dat Sun Microsystems, het bedrijf dat Java creëerde en in 2010 opgekocht werd door Oracle, aan Google had laten uitschijnen dat het geen gebruikslicentie nodig had.

Google gaf te kennen dat de gebruikers van zijn Android-systeem, met name de fabrikanten van gsm's, de Java-technologie in kwestie mochten gebruiken. Google stelde zijn Android-systeem in 2008 voor, twee jaar voordat Sun overgenomen werd door Oracle.