Volgens Agfa-Gevaert is het verlies te wijten aan extra reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten, voornamelijk om de industriële inkjetbusiness van Agfa Graphics te heroriënteren. De nettofinancieringslasten verhoogden vanwege een bijkomende afschrijving op Griekse obligaties en hogere pensioenkosten. En ook de belastingen stegen.

De omzet kwam met 734 miljoen euro 0,3 procent lager uit dan in hetzelfde kwartaal in 2011. Agfa zegt dat de volumes in de traditionele filmsegementen achteruitgingen, maar dat er onlangs een verbetering optrad. De recurrente ebit (earnings before interest and taxes) bedroeg 21 miljoen euro, tegenover 40 miljoen een jaar eerder.

De brutowinstmarge stabiliseerde tegenover eind 2011, op 28,3 procent, maar daalde tegenover hetzelfde kwartaal vorig jaar. Die daling is voor het gevolg van de hoge grondstofprijzen en de volumedaling in de traditionele filmbusiness, klinkt het.