Wanneer migranten naar Vlaanderen komen, bijvoorbeeld in het kader van gezinshereniging, is datzelfde Vlaanderen bevoegd voor hun integratie. Minister Bourgeois wil daarom met een 'starterspakket' voor migranten hun inburgering al laten aanvangen in hun thuisland. Onder meer een video, een brochure en een taalgids moeten inwijkelingen een realistisch beeld geven van onze samenleving.

Dat project wordt aangemoedigd door de Marokkaanse gemeenschap in ons land, maar over de betuttelende toon van het pakket en de vooroordelen erin zijn ze evenwel niet te spreken. Behalve richtlijnen als 'Neem zeker een paraplu mee, want het regent vaak in Vlaanderen', zijn vooral de impliciete veronderstellingen bij veel Marokkanen in het verkeerde keelgat geschoten. 'Er staat bijvoorbeeld te lezen dat het verboden is iemand psychisch of lichamelijk pijn te doen, ook je vrouw of kinderen', vertelt acteur Noureddine Farihi. 'Dat is ronduit beledigend. Het wekt de indruk dat Marokkanen onwetende, geweldadige mensen zijn.'

Minister Bourgeois weerlegt echter die kritiek. 'Onze doelgroep zijn nu eenmaal mensen die erg onwetend zijn over onze normen en waarden. Dat blijkt bovendien uit een studie die we vorig jaar hielden.'