'Mijn cliënten zijn slachtoffer van allerhande pesterijen. De beklaagde stortte vuilnis op hun eigendom. Hij achtervolgde mijn cliënten en schold hen de huid vol. Zij moesten omheining plaatsen, maar de beklaagde kroop er gewoon over. Mijn cliënten willen gewoon rust en genieten van hun eigendom', zei de raadsman van de buren van de Zonhovenaar.

Het openbaar ministerie bevestigde het verhaal. 'De beklaagde verkeert in een ernstige staat van geestesstoornis waardoor hij zijn daden niet kan controleren. Er is een controlerende begeleiding nodig. Daarom vraag ik de internering', aldus de procureur op de rechtbankzitting.

Het slachtoffer kreeg bijna 2.000 euro schadevergoeding.