De 27 ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaten benadrukten dat 'de nederzettingen nog altijd illegaal zijn volgens het internationaal recht'. Ze zeiden dat de EU een wijziging van de grenzen van voor 1967 niet erkent.

De ministers veroordeelden ook het provoceren van en het geweld tegen Palestijnse burgers door Israëlische kolonisten. Ze riepen de Israëlische regering op de daders te berechten en zich aan haar internationale verplichtingen te houden.

De EU bekritiseerde niet alleen Israël. De ministers veroordeelden ook de voortdurende raketaanvallen vanuit Gaza op Israël en zeiden 'ontzet' te zijn.