Het showbizzkoppel had accountant Guido V. (64) uit Brecht in 2006 onder de arm genomen om de boekhouding van hun firma D.K.L.C. op orde te brengen. 'Een mission impossible', zei procureur Peter Van Calster, want de boekhouding verkeerde in een dermate staat van chaos dat hij de beklaagde zelfs prees voor zijn pogingen om er wat orde in te scheppen.

In diezelfde periode startte het gerecht een onderzoek naar de Pfaffs wegens fiscale fraude en werden er onregelmatigheden in de boekhouding vastgesteld, zoals een verregaande vermenging van privévermogen met dat van de firma D.K.L.C., dubbel geboekte kosten en opgekuiste wachtrekeningen.

Guido V. werd daarvoor naar de rechtbank verwezen. De Pfaffs kregen van de kamer van inbeschuldigingstelling een opschorting, nadat ze met de fiscus een dading hadden gesloten van om en bij 300.000 euro. De advocaten van Guido V. vonden dat niet eerlijk. 'Hij kon enkel werken met de gegevens die de Pfaffs hem ter beschikking hadden gesteld en die werden in de spreekwoordelijke schoendoos afgegeven. Hij heeft de boel opgekuist. De belastinginspectie vond tussen 2006 en 2008 slechts vijf bedragen die volgens haar geen aftrekbare beroepskosten waren, maar dat neemt niet weg dat de boekhouding voldeed aan de voorwaarden', aldus meesters Dirk Coudijzer en Pol Vandemeulebroucke. Zij vroegen dan ook de vrijspraak.

Vonnis op 15 juni.