Van de 44 feiten die in de eerste helft van 2011 werden geregistreerd, deden er zich 27 voor in stations, 16 in treinen en een langs de spoorweg. In zes gevallen was er sprake van een verkrachting, in 21 gevallen (13 feiten in stations, 7 in trein, een in spoorweg) aanranding van de eerbaarheid met geweld en in 15 gevallen aanranding van de eerbaarheid zonder geweld.

Uit die eerste cijfers blijkt een lichte stijging. In 2010 werden door de politiediensten immers 86 zedendelicten geregistreerd in spoorwegstations of treinen. Dat waren er ongeveer evenveel als de 85 feiten van het jaar voordien.