Volgens Vereeck zullen de ambtenarenpensioenen de komende jaren een almaar groter gat slaan in de Vlaamse begroting. Daarnaast zullen ook onder meer de usurperende bevoegdheden volgens hem voor een financiële kater zorgen.

Muyters laat bij monde van woordvoerder Thomas Pollet weten dat er nog geen akkoord is over de pensioenbijdrage en de usurperende bevoegdheden. "Daarover moet nog worden onderhandeld, laat ons daar niet op vooruitlopen."

De minister ziet ook geen graten in de eenmalige inkomsten die zijn ingeschreven. "Daarvan wordt in elke begroting gebruik gemaakt."

Ook de staatshervorming zal niet noodzakelijk voor problemen zorgen. "Het klopt dat Vlaanderen de bevoegdheden die worden overgenomen van het federale niveau met minder middelen zal moeten invullen, maar dat is geen probleem. De efficiëntie kan omhoog, dat was een uitgangspunt van N-VA."