In het bedrijf van Lagrou werd in 2009 een enorme cannabisplantage ontdekt. Niet veel later oordeelde de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) echter dat de huiszoekingen bij Lagrou niet geldig waren.

De KI ging echter niet in op de vraag om het onderzoek volledig nietig te laten verklaren en het Hof van Cassatie bevestigde dat arrest. De zaak kwam daarop terug naar Ieper, waar de raadkamer over een doorverwijzing naar de correctionele rechtbank moet beslissen.