Het overleden meisje was 12 jaar en fietste met een groepje vrienden langs de N8 van haar woonplaats naar school. Dat gebeurde op het fietspad aan de linkerkant van de weg, vroeger een tweerichtingsfietspad. Een vrachtwagen die uit de Ruggestraat kwam en rechts de N8 wilde opdraaien, merkte de groep fietsers wellicht niet op.

Voor één meisje kwam alle hulp te laat, een ander meisje kreeg af te rekenen met verwondingen en werd meteen naar het ziekenhuis afgevoerd. Zij verkeert niet in levensgevaar. De twee andere meisjes worden opgevangen door slachtofferhulp.