De gemiddelde huurprijs in Beringen bedraagt 500 tot 550euro. Tien jaar geleden was dat nog 300 euro. ‘Mensen met een acute woningnood, bijvoorbeeld bij een scheiding, moeten een woning kunnen vinden tegen een betaalbare huurprijs. Daarom huren wij woningen op de Beringse private markt en verhuren ze voor maximaal 530euro aan mensen met een bescheiden inkomen en met een dringende woonbehoefte.'

Het OCMW van Beringen richtte een meldpunt op. ‘Hier kunnen mensen terecht voor inschrijvingen, dossierbeheer en vragen rond het toewijzingsreglement', zegt voorzitter Dave Schops. ‘Wie de woning meest nodig heeft, krijgt voorrang. De toewijzing van een woning gebeurt op basis van een puntensysteem, rekening houdend met het inkomen, de huisvestingsnood, de kinderlast en de wachttijd.'