Oorzaak is een verandering in het informaticasysteem eind april. De nieuwe software "DIV New" bevat alle gegevens van het Belgische autopark. Het systeem was een dag buiten werking en enkele "bugs" hebben het de afgelopen weken vertraagd.

'Sindsdien doen we het maximum om de vertraging weg te werken. Extra personeel is er mee bezig. Op dit moment zullen alle aanvragen van automobilisten behandeld worden binnen de vier weken', legt Vasantha Fagard, woordvoerder FOD Mobiliteit en Vervoer uit. Hoeveel voertuigen getroffen zijn, is onduidelijk.