'Dit komt zwaar aan', zegt Serret. 'De directie heeft de intentie aangekondigd om 136 mensen te ontslaan in het kader van een herstructering. Maar wij stellen ons vragen bij hun visie over de fabriek. Men wil de innovatie afbouwen en kosten en investeringen terugdringen: dat lijkt ons geen gunstig toekomstverhaal voor Philips Turnhout. We zullen daarover zeker vragen stellen tijdens de informatie- en consultatieronde die eraan komt en tewerkstellingsgaranties vragen voor de toekomst.'
 
Serret hoopt dat in het overleg ook het aantal geplande ontslagen nog naar beneden kan. 'We proberen zo veel mogelijk arbeidsplaatsen te redden', zegt hij daarover. 'Er hing wel iets in de lucht de voorbije tijd, maar dit hadden we niet verwacht.'
 
De directie informeert donderdag het personeel over de aangekondigde herstructurering. Vrijdag om 9 uur organiseren de vakbonden een personeelsvergadering voor alle medewerkers van Philips Turnhout.
 
LBC: 'Innovatie moet wijken voor kostenbesparing'
 
Dezelfde geluiden zijn te horen bij de Christelijke bediendenvakbond LBC. 'Philips wil in Turnhout niet meer investeren in innovatie, maar enkel in kostenbesparing. Er is nog wel een markt voor de hogedruklampen die we hier produceren, maar Philips wil in deze niche dus geen nieuwe producten zoeken', zegt Leo Lauwerysen van de christelijke bediendevakbond in een reactie op de aangekondigde ontlagengolf.
 
'Vroeger was dit de meest innovatieve lichtfabriek van de wereld', zegt de vakbondsman nog, 'en innovatie is toch de toekomst voor de Westerse economie. Dat Philips in de toekomst niet meer kiest voor hogedruklampen, baart ons zorgen. Er is nog wel een markt voor, maar men zoekt geen nieuwe producten meer. Men wil alleen investeren in een zo goedkoop mogelijke productie. Met dat standpunt brengt Philips de toekomst van de fabriek in het gedrang.'

Lauwerysen zegt dat de vakbonden zullen proberen het aantal ontslagen terug te dringen tot zo ver mogelijk onder de aangekondigde 136. 'Maar behalve daarover moeten mensen ook vragen stellen over de toekomst van het bedrijf. Dat zullen we morgen ook aankaarten op de personeelsvergadering. Met name bedienden en kaderleden zijn uitgenodigd, maar iedereen is welkom. Dit zou op termijn immers ook impact kunnen hebben op de arbeiders.'