Bovenop deze gift van de garage schonken verzekeraar Johan Desmet en vzw Canteclaer samen een verzekering ter waarde van 500 euro. Als jonge chauffeur zal Tess dus nog iets moeten bijleggen om volwaardig verzekerd te zijn.