Beke praatte in de Zevende Dag over de splitsing van het kies- en het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde, twee dossiers die op dit ogenblik behandeld worden in Kamer en Senaat.

Door de splitsing van het kiesarrondissement BHV wordt het voor Vlaamse Brusselaars heel moeilijk om rechtstreeks verkozen te worden in het federale parlement.

'Het zal voor Vlamingen moeilijker worden om rechtstreeks verkozen te worden,' bevestigt Wouter Beke. 'Net zoals het voor Franstaligen in de Vlaamse rand moeilijker wordt om in dat parlement verkozen te geraken. De Franstaligen bundelen nu al hun krachten, bijvoorbeeld voor de Vlaamse verkiezingen.'

Maar, zei Beke, 'first things first'. 'Laat ons eerst zorgen dat de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde wordt gerealiseerd. Laat ons ook niet vergeten dat de Vlamingen in Brussel in het Vlaams Parlement en in het Brusselse parlement hun politieke vertegenwoordiging hebben.'