Vorig jaar trokken Okra, de CM en Ziekenzorg al eens aan de alarmbel omdat mensen met een zware handicap van de belastingen een vereenvoudigde belastingaangifte ontvingen, waarop een belastingvrij bedrag voor hen niet in rekening was gebracht. Velen tekenden daartegen geen protest aan omdat ze er vanuit gingen dat de FOD Financiën, die hen dus een vooraf ingevulde en uitgerekende aanslag toestuurde, ‘wel wist wat ze deed.'

Echtgenoot overleden

N-VA waarschuwt nu gepensioneerden voor een gelijkaardig probleem. ‘Het gaat om gepensioneerden wiens echtgenoot het jaar voordien is overleden', legt N-VA-Kamerlid Veerle Wouters uit. ‘Die mensen krijgen via de vereenvoudigde aangifte blijkbaar standaard een afzonderlijke aanslag voorgesteld terwijl voor velen van hen een gemeenschappelijke aanslag vaak een pak gunstiger is.'

‘We hebben een voorbeeld van een 83-jarige gepensioneerde ambtenaar die van de belastingen een vereenvoudigde aangifte kreeg toegestuurd, met de melding dat hij bijna 3.700 euro moest bijbetalen, terwijl die persoon via een gemeenschappelijke aanslag meer dan 1.000 euro belastingen kan terugtrekken. Dat is godbetert een verschil van bijna 5.000 euro.'

Wouters: ‘Het lijkt wel alsof Financiën deze vereenvoudigde aangifte altijd in het voordeel van de fiscus invult, in plaats van in het voordeel van de burger. Dit is toch niet rechtvaardig. De vereenvoudigde belastingaangifte wordt opgestuurd naar 1,5 miljoen gepensioneerden, zieken en invaliden, zeg maar de zwakkeren van de samenleving. Het is wraakroepend dat de fiscus via het versturen van deze al ingevulde brieven een schijn van juistheid wekt, terwijl dat duidelijk niet altijd het geval is.'

Dan toch actie

N-VA vraagt nu aan financiënminister Steven Vanackere om orde op zaken te stellen. En die schoot gisteravond al in actie door de FOD Financiën terug te fluiten.

‘De mensen voor wie een gemeenschappelijke aanslag gunstiger is, zullen daarvan nu per brief door ons op de hoogte worden gebracht', verduidelijkte Financiën-woordvoerder Francis Adyns gisteravond. De FOD Financiën had er zich eerder op de dag vanaf gemaakt door te stellen dat de mensen ‘hun vereenvoudigde belastingaangifte maar goed moesten nakijken. Het is immers maar een voorstel', zo klonk het.

Op vraag van Vanackere zal ook onderzocht worden hoe de computerprogramma's van Financiën zo kunnen worden aangepast dat de vereenvoudigde belastingaangiftes voortaan zo ‘optimaal' mogelijk voor de burger wordt berekend. ‘Op dit moment kan dat inderdaad nog niet. We bekijken nu of dat kan en hoeveel dat kost', aldus nog Adyns.