De directie herhaalde haar belofte om het aantal naakte ontslagen zoveel mogelijk te beperken door interne mutaties of het invullen van vacatures in andere vestigingen, zoals in Tielt en Oudenaarde.

De bonden zullen de komende dagen ook zelf voorstellen uitwerken met alternatieven om zoveel mogelijk arbeiders aan de slag te kunnen houden in de textielgroep.