De Diestenaar lokte het meisje regelmatig samen met een andere buurjongen het huis in met koekjes en snoep. Eens ze binnen waren, zonderde hij zich af met haar.

De jaren nadien bleef de man het kind in de gaten houden. Hij wachtte haar tussen september 2008 en september 2010 vaak in zijn wagen op aan haar school en schreeuwde haar schunnige taal toe. Politieonderzoek wees uit dat de beklaagde daar regelmatig tussen 07.30 uur en 08.15 uur stond. Hij beweerde de krant te lezen in de wagen.

De burgerlijke partij vroeg om een schadevergoeding van 12.500 euro. Het openbaar ministerie vond de zaak onthutsend gezien de leeftijd van het kind en vroeg vijf jaar cel, eventueel met uitstel vanwege de leeftijd van de man. De advocaat van de beklaagde betwistte de verkrachting, maar gaf de aanranding en belaging toe.