Het thema kwam aan bod, maar uiteindelijk kwamen de verschillende partijen niet tot een akkoord.