‘Waarom ze de samenwerking met mij opbliezen, is mij tot op heden nog altijd een raadsel', vertelt Vandewynckel. ‘Ik denk dat ik in de voorbije twaalf jaar dat ik schepen ben geweest resultaat geboekt heb voor Heuvelland en zijn inwoners.'

‘Ik word elke dag aangeklampt door verontruste Heuvellanders die mij de uitdrukkelijke raad geven mijn hoofd nu niet op het kapblok te leggen', verduidelijkt de schepen.

Vandewynckel zal de komende weken met veel mensen praten en beslist dan definitief over een eigen lijst.