‘Van 1972 tot 1998 maakte ik deel uit van het brandweerkorps. Dag en nacht stond ik paraat. Nooit was iets teveel voor mij. Ik werd opzij geschoven door jaloerse personen. Ik werd beschuldigd van feiten waar ik niets van afwist. Maar het arrest van de Raad van State pleitte in mijn voordeel', aldus Dany Vanavermaete.

‘Ik meen aanspraak te mogen maken op de jaarlijkse premie want ik tel 25 jaar dienstancienniteit', stelt de oud-brandweerman in zijn brief. Volgens brandweercommandant Willy Pauwels ligt de bevoegdheid voor het toekennen van de premie bij het schepencollege.