Nu komen ze al twintig jaar elke maand bijeen voor een babbel en een lunch.

‘We toasten niet op de volgende zestig jaar, maar op ieder mooi moment in ons leven dat we samen of individueel beleefd hebben of beleven.'