‘Wij hebben vrijdag ons dossier verdedigd bij monde van advocaat Paul Bistiaux, ook bekend als secretaris van FC Antwerp, maar het heeft niet mogen baten. Het is in feite onbegrijpelijk, maar blijkbaar wou de bond de puntjes op de i plaatsen. Door die beslissing laat de voetbalbond ook de schuldeisers in de kou staan, want in ons plan was er ruimte om nog eens met de schuldeisers aan tafel te zitten en na te gaan of er een vergelijk mogelijk was', licht jeugdvoorzitter en advocaat Didier De Baere toe.

Algemeen manager Jo Temmerman vernam het nieuws in de loop van de namiddag. ‘Natuurlijk zijn wij ontgoocheld. Wij vinden het jammer dat de bond ons pleidooi niet heeft geaccepteerd. Nochtans geloofde ik in een goede afloop, maar blijkbaar is het reglement het reglement en is er geen ruimte tot interpretatie. Wij wilden een toepassing niet naar de letter, maar naar de geest, waarbij wij de kans zouden krijgen om in tweede provinciale te starten, om de uitstaande schulden op te lijsten en tegen 2013 op te lossen. Onze oproep was vol goede intenties, maar wij krijgen niet de kans ze waar te maken', zegt Jo Temmerman, die met een groep jonge enthousiaste bestuurslui er alles aan doet om SV Sottegem weer op het goede spoor te krijgen.

‘Persoonlijk wil ik niet van opgeven weten en wil ik er alles aan doen om SV Sottegem in tweede provinciale te houden. Vanavond vertrekt een e-mail met de beslissing van de beroepskamer naar spelers, trainers en vrijwilligers. Het bestuur komt samen en staat voor twee keuzes. Ofwel aanvaarden wij de degradatie naar derde provinciale, ofwel gaan wij in evocatie. Ik ben er mij wel van bewust dat bij een degradatie naar derde provinciale verschillende spelers zullen afhaken. Bovendien zullen wij vermits wij starten met min negen punten onze ambitie moeten bijstellen en vooral dan het behoud nastreven. Vraag is immers of wij nog spelers genoeg overhouden om sterk aan die competitie te beginnen. Anderzijds willen wij onze slaagkansen in evocatie ook afwegen. Didier De Baere zat vanmiddag samen met meester Bistiaux om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Het is leuk te horen dat verschillende eersteklassers ons steunen in onze strijd', aldus Jo Temmerman, die als hij de beslissing aanvaardt een hoop kopzorgen kwijt is.

‘Dat is juist. Wij hebben als nieuwe vzw geen uitstaans meer met oude schuldeisers door de zienwijze van de bond.'