Het stadsbestuur van Hasselt, Limburg.net en het Centrum voor natuur- en landschapsbeheer (CNL) hebben de Ambertuin op het domein Kiewit geopend. De tuin toont verschillende manieren om de eigen tuin mooi, afvalarm en milieuvriendelijk in te richten met een minimum aan werk.

'De Ambertuin staat eigenlijk nog in zijn kinderschoenen, maar nu kan de tuin onder het oog van de bezoekers groeien tot een tuin van de toekomst', zegt burgemeester Hilde Claes (SP.A). 'Op deze manier komen alle stadia van de tuinontwikkeling goed zichtbaar aan bod.'

Milieuvriendelijk

De partners willen met de Ambertuin aantonen dat een duurzame, milieuvriendelijke tuin niet noodzakelijk veel inspanning kost om mooi te zijn. 'Mensen willen graag een huis met een tuin, maar die tuin mag niet te veel inspanning kosten', zegt Hubert Brouns, voorzitter van Limburg.net. 'Daarom wordt er te vaak gekozen voor minder milieuvriendelijke oplossingen zoals pesticiden. Wij willen aantonen dat het ook anders kan.'

Limburg.net ontwikkelde de visie en leverde een belangrijke financiële bijdrage aan het project. De stad Hasselt stelde de ruimte in het domein Kiewit ter beschikking en stond samen met het CNL in voor de aanleg. CNL beschouwt deze tuin ook als een voorbeeldproject om duurzaam groen tot bij de mensen thuis te brengen.

'Deze tuin is niet enkel een archief van mogelijkheden, maar biedt innovatieve, creatieve tuinarchitecten eveneens de ruimte om nieuwe duurzame pistes te ontwikkelen, te tonen en kortom de bezoekers te inspireren', zegt Marleen Schepers, voorzitster van het Centrum voor natuur- en landschapsbeheer.