Het Reservaat werd opgericht door Guy De Meulemeester, ooit nog gemeenteraadslid, die er zijn levenswerk van maakte. Dit werk wordt nu voortgezet door zijn zoon Nick, die ook gemeentelijk natuurgids is.

Het VOC kan blijven bestaan dankzij 150vrijwilligers en ving in 2011 maar liefst 3.800wilde dieren op, gaande van eenden, kerkuilen en torenvalken tot egels, vossen en steenmarters. Het wordt echter te klein en krijgt het financieel steeds moeilijker.