Geert Versnick wees erop dat de doelstellingen die in 2006 werden gesteld, zijn gehaald. Voor het eerst in vijf jaar is er een daling van het aantal leef-loners, al heeft Gent nog het hoogste aantal. De eerste cijfers voor 2012 wijzen uit dat de daling zich dit jaar voortzet. Dat komt door de activering, maar ook omdat de instroom van mensen uit Oost- en Midden-Europa opvallend is verminderd.

Het OCMW slaagt erin om meer steuntrekkers te activeren. Vergeleken met 2006 steeg dat aantal in 2011 met meer dan 51procent. Ook komen meer mensen op de arbeidsmarkt terecht. Voor de senioren is het project tegen vereenzaming uitgebouwd, wordt geïnvesteerd in lokale dienstencentra en komt er een woonzorgcentrum met 134 bedden in Mariakerke.