Joos was net als Gülhan en Van Aken al actief binnen N-VA Klein-Brabant. Ze stonden mee aan de wieg van de huidige afdeling in Bornem.

‘Na gesprekken met zowel Bornemnaars als Bornemse verenigingen is er een sterk programma opgesteld waarbij een actief mobiliteitsplan, een aangepast senioren- en gezinsbeleid en een transparant bestuur de speerpunten zijn voor de toekomst', laat Joos weten.