De Pfaffs betaalden eind vorig jaar ongeveer 300.000 euro aan de fiscus, schrijft Gazet van Antwerpen. In dat bedrag zaten zowel de achterstallige belastingen als een boete (ongeveer 30% van het bedrag) voor belastingontduiking.

Na de minnelijke schikking besliste de Antwerpse Kamer van Inbeschuldigingstelling om de zaak tegen de Pfaffs op te schorten. De familie moet daardoor niet langer voor het gerecht komen. Er werd hen schriftvervalsing, fiscale valsheden, ontduiken van belastingen en btw en valse jaarrekeningen ten laste gelegd.