Zowat 600 mensen verzamelden voor de zetel van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), tegenover het station Brussel-Zuid. Van daaruit trokken ze symbolisch naar het OCMW van de stad Brussel, in de Marollenwijk. Volgens hen is dat het traject dat steeds meer mensen zullen moeten afleggen.

De maatregelen die de federale regering heeft getroffen 'dreigen een mensenstroom op gang te brengen van de RVA richting de OCMW's, terwijl onze eis is dat er een stroom zou komen van de RVA naar de bedrijven', aldus Pedro Rodriguez, Franstalige verantwoordelijke van de Travailleurs Sans Emploi van het ACV.

Volgens de vakbonden 'dreigen meer dan 40.000 personen en hun gezin in armoede en uitsluiting te verzeilen in Brussel', ten gevolge van de verhoogde degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen en de beperking in de tijd van de inschakelingsuitkeringen voor jongeren.

De degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen treedt vanaf 1 november in werking. 'Werkzoekenden zullen ten gevolge van de systematische verlaging van hun uitkeringen, moeten overleven met een vergoeding die een heel stuk onder de armoededrempel ligt', aldus de bonden.