Het samensmelten van Aviapartner en WFS creëert een groep van meer dan 17.000 personeelsleden wereldwijd. Aviapartner stelt in België ruim 1.200 mensen tewerk en een 7.000-tal in heel Europa. 

Voorzitter Laurent Levaux van Aviapartner beklemtoonde dinsdag op de persconferentie dat er in het kader van de fusie geen collectief ontslag is gepland. Er komt voorlopig ook geen wijziging in de loon- en arbeidsvoorwaarden. 'Er is nog in niets voorzien, voorlopig blijft iedereen werken volgens de lopende akkoorden', luidde het. 
 
De vakbonden werden dinsdag ingelicht op een bijzondere ondernemingsraad en reageren voorlopig afwachtend. 'We wisten dat het bedrijf een partner zocht om financieel gezond te blijven. Het akkoord met WFS lijkt geen zware impact te zullen hebben voor het personeel en zal op langere termijn mogelijk zelfs positief uitdraaien', verklaarde Sandra Langenus van het BBTK. 
 
De christelijke vakbond ACV-Transcom, die vertegenwoordigingen heeft bij Aviapartner en WFS, is hoopvol door de positieve sociale dialoog uit het verleden. De vakbond plant de volgende weken alvast nauw contact met de collega’s van de buitenlandse vakbonden. Hij hoopt ook nauw betrokken te worden bij het project.
 
Concreet hoopt ACV dat de samensmelting een win-winsituatie kan creëren, op het niveau van materiaal, organisatie en loon- en arbeidsvoorwaarden.