In de laatste week van mei werd er tussen het Brussels gewest en de negentien gemeenten overleg gevoerd over waar en wanneer de borden er komen. Het is de bedoeling om de borden in een keer in te voeren in alle gemeenten die aan de gewestgrens liggen.

"Er zullen borden geplaatst worden langs alle gemeente- en gewestwegen die een invalsweg naar het gewest zijn. Het is wel nog wachten op de gemeentelijke besluiten vooraleer de borden er komen. Gezien minister Grouwels iedereen op een lijn heeft gekregen en de politieke wil er is, zouden de borden er in het najaar moeten staan", aldus Philippe Vanstapel.

Het quadverbod werd in oktober 2011 aangekondigd door staatssecretaris Bruno De Lille (Groen).