De daders sloegen op de vlucht toen de bewoner, door het gestommel dat de dieven veroorzaakte, op het toneel verscheen.