De Dienst Scheepvaart wil iedereen hiervan in kennis stellen via een informatieavond. Bedoeling is het project en de mogelijke varianten voor te stellen.

Daarnaast wordt de stand van zaken toegelicht binnen de procedure. Zo krijgen aanwezigen toelichting over wat dit kennisgevingsdossier Project MER inhoudt en wat de verdere stappen zijn.

De infoavond vindt plaats op woensdag 27 juni om 19 uur in ecocentrum De Goren, Postelsesteenweg, 71, Mol.