Op plaats27 staat Céline Foulon(23). Ze is leerkracht Nederlands/Engels en leidster van Chiro OndergRonse. ‘Ik wil dat Ronse op alle domeinen een bruisend cultuurleven kent', zegt ze. ‘Ik wil ijveren voor een stad zonder discriminatie, met aandacht voor positief samenleven in een interculturele omgeving. Ik wil groene speelruimtes voor kinderen, jongeren en jeugdbewegingen, en groeperingen die met jongeren werken ondersteunen.'

Op plaats25 staat Nathalie Lammens(42). Ze is actief als vrijwilligster voor slachtofferhulp bij het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk. Sinds september is ze gestart met een opleiding Gezinswetenschappen. ‘Mijn zorg gaat in de eerste plaats naar gezinnen en naar natuurbehoud', stelt ze haar prioriteiten voor.