In de crash die daarop volgde, kwam ondermeer één van de twee motoren terecht tegen een ander vliegtuig waardoor dit vuur vatte. Ook een tankwagen gevuld met kerosine werd door wegvliegende brokstukken geraakt waardoor deze lek sloeg. In totaal vielen bij het vliegtuigongeval 9 slachtoffers. De verschillende hulpdiensten kregen snel en zonder veel moeite de noodsituatie die was ontstaan onder controle. Iedereen was tevreden over de oefening.