Behalve kantoren zal het nieuwe commissariaat onder meer ook een cellencomplex met verhoorruimten én een kindercrèche voor het personeel bevatten. Als alles naar wens verloopt, zouden de bouwwerken in het najaar van 2013 kunnen starten en klaar zijn in het voorjaar van 2015. De geraamde kostprijs is ongeveer 13miljoen euro. Daarvan neemt de gemeente Koksijde de helft voor haar rekening, De Panne en Nieuwpoort elk een vierde. Het gebouw neemt maar de helft van het terrein in, zodat de gemeente naast het commissariaat nog andere bouwmogelijkheden rest.